POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SIDLY-CARE.EU

§ 1 Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie www.sidly-care.eu, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis stanowi własność spółki SiDLY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5 lok. 32 00-643 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 519219, REGON: 147363415, NIP:7010435677, z kapitałem zakładowym 15.650 zł, w całości wniesionym („SiDLY”).

§ 2 Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. SiDLY nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§ 3 Zbieramy tylko te dane osobowe, które są dla nas niezbędne. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz dokonać zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu podanie danych oznaczonych jako niezbędne podczas wypełniania formularza zakupu w Serwisie jest konieczne. Dane niezbędne są wyraźnie wskazane również w Regulaminie sklepu dostępnym na stronie Serwisu. Celem zbierania i przetwarzania tych danych jest umożliwienie SiDLY zawarcia z Tobą i realizacji umowy sprzedaży zamówionych przez Ciebie produktów. Zbierane od Ciebie dane za pośrednictwem usługi Live Chat, zarówno w trybie online, jak w trybie offline będą wykorzystywane  w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

§ 4 Administratorem danych jest SiDLY, tj. SiDLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5 lok. 32 00-643 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 519219, REGON: 147363415, NIP:7010435677, z kapitałem zakładowym 15.650 zł, w całości wniesionym.

§ 5 SiDLY nie przekazuje powierzonych jej danych osobowych innym podmiotom. Zastrzegamy sobie jednak możliwość powierzenia przetwarzania danych innym firmom w celu wykonywania przez te firmy na rzecz SiDLY czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, dostawą zamówionych produktów, realizacją płatności za zamówione produkty, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania  z Serwisu, w takim zakresie, w jakim to będzie niezbędne dla wykonania tych celów i tylko w tych celach. 

§ 6 SiDLY zastrzega również, iż w określonych przepisami prawa przypadkach, może okazać się koniecznym przekazanie powierzonych danych osobowych upoważnionym organom, w zakresie i celu wynikającym z tych przepisów.

§ 7 Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z ich przetwarzania, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stawiają inne wymagania.

§ 8 W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia. Pamiętaj jednak, iż żądanie zaprzestania przetwarzania danych może spowodować niemożność realizacji umowy sprzedaży.

§ 9 SiDLY informuje, że z momentem połączenia się przez Ciebie z Serwisem w logach systemowych  Serwisu  pojawia  się  informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego łączysz się z Serwisem. SiDLY będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

§ 10 Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia  informacji związanych z  korzystaniem  z  Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowanie Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających i tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Możesz w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. SiDLY uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

§ 11 Serwis wykorzystuje narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) oraz Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd.) do analizy zachowań użytkowników i uczestników w obrębie Serwisu dla SiDLY. Narzędzia te używają plików cookies. Więcej na temat tych narzędzi dowiesz się na stronach oferujących je podmiotów: Google Analytics https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/, Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy.

§ 12 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, SiDLY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. SiDLY wskazuje zarazem, że nawet najbardziej zaawansowane technicznie środki bezpieczeństwa nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przed wirusami i atakami hackerskimi.

§ 13 Możesz zdecydować się na zapisanie się do naszego newslettera oraz na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej o SiDLY, jej działalności i produktach drogą elektroniczną – jest to Twoja dobrowolna decyzja – nie uzależniamy od niej możliwości zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli jednak zdecydujesz się na otrzymanie newslettera, Twoje dane zostaną przekazane spółce FreshMail Sp. z o.o., z siedziną w Krakowie, 31-406, Al. 29 Listopada 155 c, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pon numerem KRS 0000497051, NIP 6751496393, REGON 123040091, z kapitałem zakładowym 133 400,00 zł, za pośrednictwem której wysyłamy nasze wiadomości e-mail. Freshmail wykorzystuje przekazane jej dane osobowe tylko w celu wysyłanie newslettera SiDLY i nie może przekazywać ich innym podmiotom.